Zář 15

PilzenKit2016

Na základě rozhodnutí předsednictva IPMSCZE udělovat na větších modelářských akcích ocenění nejlepšímu žákovi, jsme navštívili PilzenKit 2016. Z vystavených modelů byl vybrán model a cenu získal

Boulton Paul Defiant Mk I, 1/72 Airfix od Milana Maška z Písku .

 

Gratulujeme !  p1090022p1090006

Čec 27

MR seniorů a E-Day 2016

E-day_poster_2016x450CZ

 

 Mistrovství ČR seniorů a E-day 2016 jsou minulostí a proto je čas na vyvěšení výsledků

 

Propozice ke stažení

 

MISTROVSTVÍ ČR 2016

 

Výsledková listina:

 

hobby-seniori

 

hobby-seniori

 

hobby-zaci-a-kadeti

 

hobby-zaci-a-kadeti

 

masters

 

masters

 

A pár fotografií z akce od našeho „dvorního“ fotografa, pana Milana Pospíšila

 

1 9 13 16 17 155 302

 

Zde si můžete prohlédnout celou galerii z letošního MR a e-daye, opět od pana Milana Pospíšila

 

http://www.imagebam.com/gallery/btf28tl7qaxeslm2sewkcv25t9ba0hqb

Čec 15

Nominace mládeže Scalemodelworld 2016

Na základě výsledků MR mládeže 2016 ze dne 11-12.6.2016 a v souladu s nominačními kritérii schválenými předsednictvem byli nominováni následující účastnící MR mládeže 2016:

 

Nominace 1Nominace 2

 

Ke stažení zde:

 

Nominace_Telford_2016_mládež

Čec 08

Vyhlášení výběrového řízení na pořádání MR mládeže 2017

Informace pro kluby pořádající MR mládeže stavitelů plastikových modelů při SMČR

 

– Na pořádání MR mládeže je každoročně vyhlášeno Republikovým klubem (dále předsednictvo) výběrové řízení, na které je oprávněn se přihlásit jakýkoliv Klub plastikových modelářů, který je členem SMČR.

– Termín vyhlášení výběrového řízení je 1. 7. Termín ukončení podávání přihlášek je 31.8. Přihláška se podává formou E-mailové zprávy na adresu vyhlašovatele ipmscze.cz@gmail.com

– Výsledky výběrového řízení se zveřejní při slavnostním vyhlašování výsledků modelářské soutěže E Day,(konec měsíce září).

– Termín pořádání MR mládeže je nutné zvolit v intervalu květen až červen daného roku. Důvodem je souběh se školním rokem, mimo jiné s činností kroužků dětí a mládeže pod DDM a školami.

– Pořádající klub musí mít uhrazeny členské příspěvky pro rok pořádání MR nejpozději do konce roku předcházejícího.

– Pořádající klub musí mít svůj účet.

– Pořádající klub je povinen zpracovat propozice MR, které budou splňovat požadavky dle Bodovacích pravidel. Propozice musí být předloženy ke schválení předsednictvu nejdéle dva měsíce před akcí.

– Nominaci a oslovení rozhodčích provádí předsednictvo ve spolupráci s pořadatelem, Pořadatel musí pro nominované rozhodčí zajistit ubytování, které je společně s jejich cestovními výlohami hrazeno z příspěvku SMČR pro MR mládeže.

 

– Pořádající klub obdrží ze strany SMČR smlouvu na pořádání akce spolu s pokyny pro její průběh a vyúčtování.

– Výše dotace na MR mládeže ze strany SMČR je zveřejněna vždy v dané  Informaci pro modelářské kluby, která je volně dostupná na webových stránkách SMČR ( http://www.svazmodelaru.cz/ ).

 

Další informace pro zájemce

-Zajištění místa pro pořádání MR mládeže – pro tento případ je vhodné se spojit se zastupitelstvem a zažádat o zapůjčení pokud možno reprezentativních prostor pro pořádání MR mládeže. Zastupitelstvo by mělo pro pořádání takovéto akce zapůjčit prostory zdarma. Případná úhrada za pronájem by potom mohla pohltit značnou část dotace

-Zajištění stravy pro účastníky (soutěžící) do 15-ti let. Dle nařízení MŠMT je nutné, aby pořadatel zajistil stravu pro děti do 15-ti let, které přijedou na MR mládeže. Stravu je nutné poskytnout 3 x denně a to bezplatně.

– Dotace krajských zastupitelstev: žádost o dotaci na pořádání MR mládeže je nutné podat do 15.11. předchozího kalendářního roku ( pro I. pololetí roku následujícího) . Žádost se směřuje na Obor sportu a volného času příslušného krajského zastupitelstva. K žádosti je obvykle požadován: stručný popis akce a doklady o pořádajícím subjektu, mj. ověřený Výpis a doklad o oprávněné osobě k jednání za subjekt. Je možno zažádat o příspěvek formou dotace, nebo žádost o partnerství.

– Dotace ostatních subjektů: je žádoucí, aby pořadatel MR mládeže požádal o dotaci i jiné subjekty. Vhodnými kandidáty jsou především ekonomicky silné firmy v okolí pořádání MR mládeže. Do žádosti je třeba včlenit formulaci o práci s dětmi a mládeží a zmínit pořádání MR mládeže.

– Pojištění MR mládeže: během akce je pojištěno v rámci pojištění SMČR. SMČR je pojištěn na jím pořádané akce u pojišťovny Kooperativa, číslo poj. Smlouvy 7720820321. Pokud se jedná o např. výlet pro účastníky MR mládeže organizovaný pořádajícím klubem, je nutné individuální pojištění.

 

Zde ke stažení:

Informace pro kluby pořádající MR mládeže stavitelů plastikových modelů při SMČR

Dub 29

Mistrovství České republiky mládeže v plastikovém modelářství pro rok 2016

Obrázek 1

 

Mistrovství republiky mládeže 2016, Praha- Písnice, 11-12. června 2016

V letošním roce převzal organizaci při pořádání MR mládeže (po několika letech pořadatelství klubu č. 199) klub plastikových modelářů č. 19 Albatros z Prahy. Vrcholná soutěž kategorií žáků a kadetů se tedy uskutečnila v Praze 4 Písnici ve druhém červnovém víkendu. S přípravou bylo nutné však začít již o několik měsíců dříve. Organizátoři oslovili energetickou společnost PRE, a.s, která zajistila zásadní finanční podporu soutěže. Dále byly za přispění Městské části Praha- Libuš poskytnuty prostory pro pořádání soutěže. V neposlední řadě byly osloveny významné firmy v oboru plastikového modelářství a ty následně zajistily ceny pro účastníky mistrovství republiky. Vyhlašovatel soutěže, Svaz Modelářů České Republiky, přispěl na pořádání každoroční částkou 35 tisíc korun. Soutěž tedy mohla důstojně začít.

Přivítali jsme účastníky z průřezu celé české republiky. Kluby z Ostravy, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou, Písku, Kadaně, Žatce, Mariánských Lázní a Prahy vyslaly své zástupce do soutěžního klání. Posuzování modelů probíhalo od soboty dle platných „Organizačních a bodovacích pravidel pro soutěže plastikových modelářů SMČR“. V neděli potom proběhly další kroky v souladu s pravidly, tedy možnost vyhlášení obhajob modelů a podávání protestů. Ty ale nebyly využity. Během soboty pak proběhla nesoutěžní část MR mládeže v podobě návštěvy armádního vojenského muzea v Lešanech u Prahy pro účastníky a jejich doprovod. Úroveň soutěžních modelů byla v letošním roce na velmi slušné úrovni, což se projevilo na vysokých bodových ohodnoceních, někdy až k hranici 90 bodů. Soutěž byla završena slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen. Díky štědrosti sponzorů – kromě výše uvedených institucí to byly firmy Eduard, Special Hobby, Corfix, MPM a Plastic Planet, mohli být odměněni i účastníci na dalších místech. Firma Eduard na soutěži také představila – ve světové premiéře – horkou novinku jejich výrobního programu, model Supermarine Spitfire Mk. IX v měřítku 1/72. Ocenění modeláři v kategoriích letadel si potom mohli Spitfira odnést jako jednu z cen. Z vítězů je – jako každoročně – připravována skupinka mladých modelářů na reprezentaci do anglického Telfordu na soutěž Scale Model World, která proběhne v listopadu letošního roku. Závěrem bych ještě rád poděkoval za pečlivou práci všem rozhodčím, sportovnímu komisaři a organizačnímu týmu soutěže a vyjádřil naději, že příští ročník bude minimálně stejně úspěšný a účast dětí a mládeže bude mít vzestupný charakter.

Za pořádající KPM 019 Albatros

Petr Šámal

ředitel soutěže

 

Ke stažení:

Propozice MR_Mládeže_2016_úprava_10_04_2016

MR_mládeže_2016_nominace_rozhodčích_úprava_10_05_16

Výsledky:

Komplet

Komplet

 

IMG_20160612_121956

 

Celou galerii z akce naleznete zde

 

http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=863&t=101152

a zde

http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=863&t=103829

 

Úno 05

Přeregistrace Klubů IPMSCZE.CZ

Na základě nového zákona o spolkové činnosti je ze zákona nová povinnost přeregistrace klubu v rámci SMČR. Tato přeregistrace je ZDARMA, vyžaduje pouze postup podle tohoto návodu.

http://www.svazmodelaru.cz/new_smcr/preregist.htm

Pokud nesplníte tuto povinnost do 30.6.2016, nezaniká tato povinnost, ale daný klub(spolek) zaplatí za přeregistraci povinný kolek. Pokud tuto povinnost nesplníte ke dni 31.12.2016, klub zanikne bez náhrady. Upozorňuji, že nezanikají ale právní vztahy z minulosti..

Lis 24

Scale Modelworld 2015

Jako každý rok se naše reprezentace zúčastnila této jedné z nejvýznamnějších modelářských akcí v Evropě- Scale Modelworld v Telfordu ve Spojeném království Velké Británii . Kromě vítězů letošního MR seniorů a mládeže byl vybrán na základě „divoké karty“ ještě jeden účastník, kterému byla částečně uhrazena účast na této akci. (blíže zde http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=787&t=91592 )

Naši zástupci se opět neztratili a přivezli  celkem 12 zlatých, 19 stříbrných, 15 bronzových medailí. Kromě toho bylo dalších 17 modelů okomentováno jako výborné a dalších 7 modelářů si odvezlo zvláštní trophy. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!

 

Výsledky naleznete zde:

Vysledky_CR_SMW_2015

 

a zde je několik fotografií z akce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

12

543

 

Další fotografie komentáře naleznete zde :

http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=783&t=95907&start=15

Kvě 17

MR seniorů a E-Day 2015

 

Termín pro letošní rok byl potvrzen na termín 26.-27.9.2015   Eday_2015_A1-450pxCZ

Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí

                               bodovací soutěž plastikových modelů

 

                               e - day

                              porovnávací soutěž plastikových modelů

 

                                             PRAHA  26. – 27. září 2015

 

PRAHA 5, Nové Butovice – nákupní centrum Galerie Butovice. Zastávka metra trasy B  „Nové Butovice“, křižovatka ulic Radlická – Jeremiášova

  

Pořadatel bodovací soutěže:      Svaz modelářů České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Pověřený klub:                              Klub plastikových modelářů č. 199

 

Pořadatel E-day:      EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o., Mírová 170, 435 21 Obrnice

 

Propozice ke stažení zde:  MISTROVSTVÍ ČR 2015

 

VÝSLEDKY KE STAŽENÍ:

Vysledky Mistrovství

Vysledky Mistrovství

Vysledky Hobby Zaci a Kadeti

Vysledky Hobby Zaci a Kadeti

Vysledky Hobby Senioři

Vysledky Hobby Senioři

Obsazenost kategorií

Obsazenost kategorií

Modely v soutezi

Modely v soutezi

 

Vítězům gratulujeme!

 

 

Bře 26

Mistrovství ČR mládeže v plastikovém modelářství pro rok 2015

plakat mr

A

 

IPMS.CZE vyhlásilo za spolupráce KPM Karviná  pro letošní rok MR mládeže ve dnech 2.-3.5.2015 v prostorech Kulturního domu v Kopřivnici

 

Propozice ke stažení zde.

 

Propozice MR 2015_full

 

Výsledková listina ke stažení zde:

 

vysledkovka_MR mládeže

 

Galerii z akce je možno prohlédnout zde:

 

http://modelweb.modelforum.cz/2015/05/10/mistrovstvi-ceske-republiky-mladeze/

 

http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=783&t=92863&start=15

 

a několik snímku jako ochutnávka zde :

 

Vítězní modeláři a jejich modely:

MR_žáků_2015-61MR_žáků_2015-49MR_žáků_2015-47MR_žáků_2015-46MR_žáků_2015-44MR_žáků_2015-35MR_žáků_2015-11MR_žáků_2015-08MR_žáků_2015-05

 

A rozhodčí při práci

20150502_132659_resized

 

Foto poskytnul Petr Dorda

 

 

 

 

 

 

Srp 05

E-Day a MR seniorů, Praha-Butovice 2014

Eday_2014_A4_CZ

 

MISTROVSTVÍ ČR

 bodovací soutěž plastikových modelů

 

E-DAY

 porovnávací soutěž plastikových modelů

 

PRAHA  27. – 28. září 2014

 

PRAHA 5, Nové Butovice – nákupní centrum Galerie Butovice.

 

PROPOZICE

MISTROVSTVÍ ČR2014

 

 

VÝSLEDKY KE STAŽENÍ ZDE:

MR ČR seniorů

MRS ČR 2014

 

HOBBY žáci a kadeti

Hobby – mládež

 

HOBBY senioři

HOBBY senioři

 

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

Valašská medecína
Letadla  – model č. 934 Westland Lysander – Thomas SCHNEIDER
Technika – model č. 954 Škoda Lt. 35 – Ivan PUCHÝ

Cena Roberta Fabiána
Získal  Milan Krnáč

DetailScaleView Award
Model č. 549 Junkers Ju-87 Stuka – Miroslav DUMAŇSKI

Cena práce KPM Mariánské Lázně
– model č. 976 P-36 Lightning – Eugen EVTUSCHENKO
No Guns KPM Mariánské Lázně
– model č. 289 Hanomag + U-Boot  – Artur SZLACHTA

Cena Muzea ČSLA – nebylo nenahlášeno do výpočetního střediska

JMPK Trophy
– Tatra T 163 Jamal – Tomáš SCHREIBER

 

 

 

Starší příspěvky «