Čec 27

MR seniorů a E-Day 2016

E-day_poster_2016x450CZ

 

 

Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí

          bodovací soutěž plastikových modelů

 

                            e - day

        porovnávací soutěž plastikových modelů

 

                           PRAHA  24. – 25. září 2016

 

PRAHA 5, Nové Butovice – nákupní centrum Galerie Butovice. Zastávka metra trasy B  „Nové Butovice“, křižovatka ulic Radlická – Jeremiášova

 

 

Pořadatel bodovací soutěže:      Svaz modelářů České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Pověřený klub:                              Klub plastikových modelářů Žatec – Klub č.452

 

Pořadatel E-day:      EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o., Mírová 170, 435 21 Obrnice

Spolupracující kluby:  kluby plastikových modelářů a jednotlivci z celé ČR

Funkcionáři soutěže:

ředitel soutěže:      Ing Jiří Brož

technický ředitel:    Ing. Luboš Kuna

sportovní komisař: Ing. Karel Čvančara

Rozhodčí:  Pro soutěž Masters budou delegováni předsednictvem republikového klubu plastikových modelářů IPMS.CZE, SMČR. Seznam nominovaných rozhodčích na bodovací soutěž bude zveřejněn na webu SMČR: http://www.ipmscze.cz/

Dále hlavní rozhodčí pro hodnocení všech kategorií Hobby, tedy soutěží porovnávacím způsobem. K těmto hlavním rozhodčím budou v době konání soutěže určeni další rozhodčí z řad přítomných modelářů

Instrukce a startovní podmínky pro soutěžící / vystavující:

–     Startovné se nevybírá                                                                                                                            

–        Každý soutěžící odpovídá za správné zařazení svého modelu do kategorie. V případě špatného zařazení nebude model hodnocen.  

-         Každý soutěžící, účastník klubové prezentace nebo SIGu zdarma získá :

 

-volnou vstupenku na oba dny                                                                                                                          + -stavebnici pro tuto akci

na oba dny proti závazku, že svůj model ponechá na výstavním místě do ukončení akce, čili do neděle 15:00 hod.   Ve světě je to běžná zvyklost a slušnost vůči všem návštěvníkům a hostům, rovněž k pořadatelům akce.  Předčasný odchod je možný pouze po dohodě a se souhlasem zástupce firmy EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o (pan Karel Pádár) a po složení finanční částky 200 Kč za modeláře . Netýká se soutěže Masters, protože zde je účast do konce samozřejmostí.

–  Přihlásit model do soutěže na místě je možné v pátek dne 23. 9. 2016. V sobotu 24. 9. 2016 budou preferovány předem přihlášené modely nebo soutěžní modely zahraničních účastníků. Pokud svůj model soutěžící nepřihlásí elektronicky, vystavuje se riziku delšího čekání u přejímky modelů.

–         Bodovací soutěž „MASTERS“ je soutěž především pro členy SMČR, nebo pro zahraniční účastníky- členy IPMS. Každý má možnost podat si přihlášku do kteréhokoli klubu SMČR a to i bez ohledu na jeho specializaci nebo sekci. Pro zájemce z celé ČR, kteří nemají nebo neznají ve svém okolí podobný klub, je možnost být členem Modelářského klubu SMČR č. 199. Přihlášky získáte na níže uvedených adresách. Po podpisu přihlášky a zaplacení členského příspěvku se přihlášený modelář stává členem klubu a může se účastnit bodovací soutěže, jako řádný člen SMČR. Pokud v některé z kategorií zvítězí nečlen SMČR, nebude dotován jeho start na SMW v Telfordu ve Velké Británii

 

 

Přihlášky do soutěže nebo do klubu

1.)     pouze soutěž přes web: http://eday.kpm04.cz/ …. ……………………………… do 24. 9. 2016 _5:00hod

2.)     do klubu č. 199 elektronicky: vlastabart@seznam.cz   …  .………………..………… do 15. 9. 2016

3.)     do klubu č. 199:  tel.: +420 731 332 013….        …………………………………………..     do 10. 9. 2016

Přihlášky do klubových prezentací a SIG, rezervace stolů, evidence

1.)     prostřednictvím webu: http://edaysig.kpm04.cz/    ……………………………………. do 15. 9. 2016

2.)     emailem jiri.broz@eduard.cz              ………….……………………….……………….….. do 15. 9. 2016

3.)     telefonicky:   +420 724 752 402,       …..………………………………….. …………… do 15. 9. 2016

 

 

Program soutěže:

Pátek 23. 9. 2016

16:00-19:00 – přejímka modelů,

Sobota 24. 9. 2016

07:00-09:00 hod. – přejímka modelů předem přihlášených a cizinců

09:00 hod – zahájení a otevření prostoru pro veřejnost

10:00-18:00 hod. – bodování kategorie MASTERS, workshopy, doprovodný program

10:00-15:00 hod. – hodnocení v kategoriích HOBBY

18:00 hod – uzavření prostoru pro veřejnost

Neděle 25. 9. 2016

09:00 hod. – otevření výstavního prostoru pro veřejnost, prezentace modelů, označení oceněných               modelů, prezentace klubů a SIG, workshopy, doprovodný program,

09:00 hod.-11:00 hod. – bodování kategorií MASTERS

11:00 hod. – vyhlášení výsledků bodovací soutěže

11:30-12:00 hod. – protesty k výsledkům v bodovací soutěži

12:00-12:30 hod. – rozhodování o protestech, zpracování výsledků

13:00-15:00 hod. – vyhlášení výsledků celé soutěže a předání cen

15:00 hod. – závěr soutěže a uzavření prostoru výstavy pro návštěvníky

16:00 hod. – uzavření prostorů pro soutěžící a vystavující

 

 

Soutěžní kategorie:

 

  1. POROVNÁVACÍ SOUTĚŽ –  kategorie „HOBBY“ – ŽÁCI

 

11– Letadla 1/144 a 1/72

12– Letadla 1/48 a 1/32

13– Pozemní bojová technika 1/48 + 1/35

14– Pozemní bojová technika 1/72

15– Diorámy

Hodnocení: Modely hodnotí pověření modeláři porovnávací metodou, kteří podle svých zkušeností, znalostí a praxe určí pořadí modelů přihlášených v dané kategorií.

 

Žákovská kategorie bude vyhodnocena i když se nesejdou v jedné kategorii tři modely od tří různých modelářů.

 

Ocenění: modeláři na 1.-3. místě obdrží diplom a věcný dar od pořadatele.

ŽÁK = věk do 13 let včetně (tj. rok narození do 2003, včetně)

 

Počet modelů od jednoho modeláře v jedné kategorii  není omezen

 

  1. POROVNÁVACÍ SOUTĚŽ –  kategorie „HOBBY“ – KADETI

 

21 – Letadla 1/144 a 1/72

22 – Letadla 1/48 a 1/32

23 – Pozemní bojová technika 1/48 + 1/35

24 – Pozemní bojová technika 1/72

25 – Diorámy

Hodnocení: Modely hodnotí pověření modeláři porovnávací metodou, kteří podle svých zkušeností, znalostí a praxe určí pořadí modelů přihlášených do jednotlivých kategorií.

 

Kategorie kadetů bude vyhodnocena i když se nesejdou v jedné kategorii tři modely od tří různých modelářů

 

Ocenění: modeláři na 1.-3. místě obdrží diplom a věcný dar od pořadatele.

KADET = věk od 14ti do 18ti let včetně (tj. rok narození 2002 až 1998 včetně)

 

Počet modelů od jednoho modeláře v jedné kategorii rovněž není omezen

 

 

III.   BODOVACÍ SOUTĚŽ DLE PRAVIDEL SMČR – kategorie „MASTERS“ – SENIOŘI

 

                             !!!!! POZOR, MINIMÁLNÉ STAVEBNÍ PLÁN NUTNÝ !!!!!

 Při hodnocení shody se vzorem musí rozhodčí vycházet z předložených podkladů. Tyto podklady musí být hodnověrné; takovými jsou především fotografie předlohy modelu a oficiální tiskoviny (odborné časopisy, publikace apod.). Základní částí dokumentace nebo alespoň minimální podmínkou pro bodování je stavební návod, nejedná-li se o novostavbu a doložení změn na modelu nad rámec stavebního návodu. U novostaveb je nutnou součástí dokumentace výkres, u přestaveb alespoň výkres přestavované části modelu. Jednotlivé body se přiměřeně strhávají nebo přidělují, přičemž nejmenším měřítkem je 0,5 bodu.

Pokud soutěžící nedoloží k modelu dokumentaci, tak rozhodčí nemůže posuzovat shodu se vzorem.

 

  1. modely letadel

kat.31     I.a  –  model 1:39 a větší ……………..(1:32, 1:24)

kat.32     I.b  –  model 1:40 až 1:60 …………….(1:48, 1:50)

kat.33     I.c  –  model 1:61 až 1:87………………(1:72)

kat.34     I.d  –  model 1:88 a menší …………..(1:144)

 

  1. modely pozemní bojové techniky

kat.41    II.a  –  model 1:39 a větší ………………..(1:35)

kat.42    II.b –  model 1:40 až 1:50 ……………….(1:48)

kat.43    II.c  –  model 1:51 a menší ………………(1:72)

 

III. modely pozemních civilních dopravních prostředků

kat.44     III.a  –  model 1:19 a větší    (např. 1:18, 1:12, 1:9, 1:6….)

kat.45     III.b  –  model 1:20 a menší  (např. 1:25, 1:35, 1:87, 1:100….)

IV. – diorámy

kat.51     IV.a – s letadly

kat.52     IV.b – s pozemní technikou

 

VII. – lodě  /

 

71 – model lodi 1:500 a větší (1:350 např.)

 

72 – model ponorky 1:500 a větší (1:350 např.)

 

73 – model plavidla 1:501 a větší (1:700 např.)

 

 

Hodnocení Masters :  Pro získání informací o bodování podle pravidel Svazu modelářů ČR-pravidla doporučujeme alespoň si je přečíst, jsou přístupná ke stažení na webu IPMS.CZE:

http://www.ipmscze.cz//?page_id=104,

Podmínky pro účast v bodovací soutěži:

Bodovací soutěže se může účastnit především člen Svazu modelářů ČR, který při prezentaci předloží průkaz člena SMČR s  vylepenou známkou na rok 2016, nebo cizinec, člen IPMS domovské země.

Počet modelů od jednoho modeláře v jedné kategorii je omezen na jeden model. Pokud se v některé kategorii nesejdou minimálně tři modely od tří různých modelářů, nebude kategorie vyhodnocena.

Kauce při protestu : 200 Kč

Ocenění: soutěžící, který se umístí na 1. až 3. místě obdrží pamětní předmět a diplom. Nejlépe umístěný modelář z ČR v každé kategorii získává titul mistra ČR

Podle nominačního klíče bude z vítězů jednotlivých kategorií nominován reprezentační tým IPMSCZE pro už tradiční účast na soutěži SMW Telford ve Velké Británii, 6.- 7. listopadu 2016. Nominovaní členové týmu obdrží finanční příspěvek na částečné pokrytí nákladů od SMČR.

 

 

 

  1. POROVNÁVACÍ SOUTĚŽ –  kategorie „HOBBY“ – SENIOŘI

 

Modely letadel

A1 – Letadla vrtulová a vrtulníky 1/144

A2 – Letadla proudová 1/144

B1 – Letadla vrtulová „Ready to Flight“ 1/72

B2 – Letadla proudová „Ready to Flight“ 1/72

BA – Letadla vrtulová rozkrytovaná 1/72

BB – Letadla proudová rozkrytovaná  1/72

C1 – Letadla vrtulová „Ready to Flight“ 1/48

C2 – Letadla proudová „Ready to Flight“ 1/48

CA – Letadla vrtulová rozkrytovaná 1/48

CB – Letadla proudová rozkrytovaná 1/48

D1 – Letadla vrtulová a vrtulníky 1/32

D2 – Letadla proudová 1/32

E1 – Letadla s lanovými výplety menší než 1/60 (1/72)

E2 – Letadla s lanovými výplety 1/60 a větší (1/48)

F1 – Vrtulníky menší než 1/61 (1/72)

F2 – Vrtulníky 1/60 a větší (1/48)

G1 – Civilní letadla všech měřítek

 

       Modely pozemní bojové techniky

H1 – Pozemní bojová technika pásová s otočnou věží 1/35

H2 – Pozemní bojová technika polo pásová a pásová ostatní 1/35

HA – Pozemní bojová technika kolová a soupravy 1/35

I1 – Pozemní bojová technika polo pásová a pásová ostatní 1/48

IA – Pozemní bojová technika kolová a soupravy 1/48

J1 – Pozemní bojová technika pásová 1/72

J2 – Pozemní bojová technika polo pásová 1/72

JA – Pozemní bojová technika kolová 1/72

       Diorámy                                                                                                                                                                   K1 – Diorámy s leteckou technikou – všechna měřítka                                                                         K2 – Diorámy s pozemní technikou – všechna měřítka

KA – Viněty a ostatní diorámy – všechna měřítka

      

       Figurky

L1 – Figury 89mm a menší

L2 – Figury 90mm a větší

LA – Busty – všechna měřítka

      Lodě

M1 – Lodě 1/501 a menší

M2 – Lodě 1/500 a větší

MA – Ponorky – všechna měřítka

 

       Modely pozemních civilních dopravních prostředků

N1  – Automobily závodní – všechna měřítka                                                                                      NC – Automobily ostatní – všechna měřítka

NA – Automobily nákladní, kamiony autobusy – 1/19 a větší (1:10 apod.)

NB – Automobily nákladní, kamiony autobusy – 1/20 a menší (1:32 apod.)

O1 – Motocykly civilní a závodní – všechna měřítka

P1 – Technika a vozidla H0 (1/87)

 

Sci Fi , fantasy

X1 – Sci-Fi – všechna měřítka

X2 – Fantasy – všechna měřítka

X3 - What if

 

       Ostatní

Y1 – Žertovný nebo vymyšlený model – všechna měřítka

Z1 – Jinak nezařaditelné

 

VSTVstupenka Trophy- kategorie pouze pro vstupenkové modely z minulých ročníků e-day

 

BFCT – Bunny Fighter Club Trophy – nejlepší model ze stavebnice vydané v této sérii

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Pojem „rozkrytovaný model“

Rozkrytovaný model znázorňuje model s otevřeným krytem motoru, otevřenými revizními kryty, kryty zbraní, otvory pro napouštění paliva, inspekční otvory a pod.

Ready to Flight (Ready to fly, nerozkrytovaný) model může mít otevřenou kabinu pilota, vstupní otvory pro posádku a vychýlené ovládací prvky včetně klapek a slotů

Hodnocení a ocenění v kategoriích HOBBY :   Modely hodnotí pověření modeláři porovnávací metodou, kteří podle svých zkušeností, znalostí a praxe určí pořadí modelů přihlášených do jednotlivých kategorií. Vystavený model musí představovat zmenšeninu skutečného vzoru. V kategorii Diorama musí odpovídat dobovým reáliím a skutečnostem. Toto neplatí pro kategorie Sci-fi a Fantasy.

 

Počet modelů od jednoho modeláře v jedné kategorii  není omezen. Avšak při účasti jednoho modeláře bude oceněno pouze jedno místo.

 

 

  1. CENA FIRMY EDUARD O NEJLEPŠÍ KLUBOVOU PREZENTACI

Podmínky přihlášky: v přihlášce bude uvedena odpovědná osoba za klubovou prezentaci a další zúčastněni modeláři. Tito přihlášeni modeláři obdrží volnou vstupenku se stejnými povinnostmi, jako ostatní soutěžící (ponechat prezentaci do konce programu). Podmínkou pro získání volné vstupenky a stavebnice jsou aspoň tři vystavující na prezentaci a tři modely na stánku od jednoho vystavujícího

 

Hodnocení:    Výstavky hodnotí zástupce firmy EDUARD a ocení nejlepší expozici.

Startovné:  stůl pro klubovou expozici je zdarma

 

  1. CENA FIRMY EDUARD O NEJLEPŠÍ VÝSTAVU SPECIALIZOVANÉ ZÁJMOVÉ SKUPINY (SIG)

Podmínky prezentace: v přihlášce bude uvedena odpovědná osoba za prezentaci specializované zájmové skupiny nebo-li “SIG“ a další zúčastněni modeláři. Tito přihlášeni modeláři obdrží volnou vstupenku se stejnými povinnostmi, jako ostatní soutěžící (ponechat prezentaci do konce programu). Podmínkou pro získání volné vstupenky a stavebnice jsou aspoň tři vystavující na prezentaci a tři modely na stánku od jednoho vystavujíc

Hodnocení:   Výstavky hodnotí zástupce firmy EDUARD a ocení nejlepší expozici.

Vybrané prezentace obdrží poukázku na nákup zboží v hodnotě 3000,- Kč na stánku firmy Eduard ( toto je možno objednat si i později prostřednictvím elektronické objednávky na adrese department@eduard.cz )                                                                                                         Startovné:  stůl pro expozici je zdarma

 

 

VII. SPECIÁLNÍ CENY A TROPHY

Kluby plastikových modelářů SMČR, IPMS České republiky, IPMS ostatních států, organizace, firmy nebo jednotlivci mohou vyhlásit svou vlastní cenu nebo Trophy, kterou si sami vyhodnotí a cenu předají při vyhlašování výsledků.

 

TYTO CENY BUDOU PRŮBĚŽNĚ DOPISOVÁNY NA WEBU SMČR A DO TÉMATU http://www.modelforum.cz/viewforum.php?f=863 , PODLE TOHO, JAK JE BUDOU ORGANIZACE, KLUBY A JEDNOTLIVCI VYHLAŠOVAT.

 

Galerie Butovice se nachází na místě s výbornou dopravní obslužností. http://www.galerie-butovice.cz/jak-se-k-nam-dostanete.html Nachází se zde stanice metra B – Nové Butovice, zastávky autobusů 130, 142, 149, 164, 179, 184, 211, 219, 225 a 256. Pokud někdo využije vlastní dopravní prostředek, nechť využije návod uvedený na webové stránce Galerie Butovice, popř. se řídí zde zadanou mapou. http://www.mapy.cz/#x=132922697@y=135816187@z=14@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=radlick%C3%A1%20117%20praha@sss=1@ssp=124900261_128075649_146199461_145639297

Pro prodejce, vystavovatele, soutěžící, ale i návštěvníky je k dispozici přilehlé venkovní parkoviště, dále část podzemního parkoviště, které se nachází v suterénu objektu Galerie Butovice. Parkování uvnitř objektu i vně je zdarma.

POZOR vjezd do prostoru garáží je omezen výškově!! Delší a vyšší dodávka třeba typu Tranzit neprojede!!

Akce bude probíhat v suterénu objektu, do kterého je možné se dostat dvěma vjezdy pro motorová vozidla, v dalším pak pojízdnými schodišti, přímo v objektu. Díky pojízdným schodištím a možnosti parkování přímo u výstavní plochy se tak návštěvník může suchou nohou pohybovat pod jednou střechou bez námahy od jedné atrakce ke druhé.

Přístup veřejnosti:-  v sobotu dne 24. 9. 2016 od 09:00 hod. do 18:00 hod.

–          v neděli  dne 25. 9. 2016 od 09:00 hod. do 15:00 hod.

Vstupné na akci je stanoveno následně:

–          dospělá osoba ………………100 Kč na den

–          dítě ve věku do 15 let…        50 Kč na den.

 

 

Informace pro prodejce, vystavovatele, soutěžící:

Parkování motorových vozidel prodejců, vystavovatelů a soutěžících je zajištěno přímo u výstavní plochy v suterénu objektu nákupního centra Galerie Butovice, popř. před vlastním objektem na vyhrazených místech.

Prodejci, vystavovatelé a soutěžící musí vzít na zřetel upozornění, že do suterénu nelze zajet motorovým vozidlem, které je vyšší než 2,3 m, na což je upozorněno na dopravním značení před vjezdem do suterénu.

 

Pořadatel akce zajistí ostrahu a uzamčení suterénu objektu nákupního centra Galerie Butovice v noční době, z toho důvodu bude suterén přístupný pouze v době:

–          dne 23. 9. 2016 od 08:00 hod. do 22:00 hod.

–          dne 24. 9. 2016 od 07:00 hod. do 22:00 hod.

–          dne 25. 9. 2016 od 07:00 hod. do 22:00 hod.

 

 

 

Ubytování během akce si je možno zajistit třeba zde:

http://www.levne-ubytovani-v-praze.cz/

 

Případné organizační změny během akce si pořadatelé vyhrazují.

Za předsednictvo SMČR

Ing.Jiří Brož

 

Ke stažení

 

MISTROVSTVÍ ČR 2016

 

Hlavní adresy pro přihlášení do  soutěže:

 

elektronické přihlašování – http://eday.kpm04.cz

 

registrace stolů pro SiGy a klubové výstavky-   http://edaysig.kpm04.cz

 

Poznámka- Vystavující na klubových a sigových výstavkách dostanou zdarma vstupenku a Gift Set, pokud budou na stánku aspoň tři vystavující s minimálně třemi modely na účastníka.

 

 

 

 

Čec 15

Nominace mládeže Scalemodelworld 2016

Na základě výsledků MR mládeže 2016 ze dne 11-12.6.2016 a v souladu s nominačními kritérii schválenými předsednictvem byli nominováni následující účastnící MR mládeže 2016:

 

Nominace 1Nominace 2

 

Ke stažení zde:

 

Nominace_Telford_2016_mládež

Čec 08

Vyhlášení výběrového řízení na pořádání MR mládeže 2017

Informace pro kluby pořádající MR mládeže stavitelů plastikových modelů při SMČR

 

– Na pořádání MR mládeže je každoročně vyhlášeno Republikovým klubem (dále předsednictvo) výběrové řízení, na které je oprávněn se přihlásit jakýkoliv Klub plastikových modelářů, který je členem SMČR.

– Termín vyhlášení výběrového řízení je 1. 7. Termín ukončení podávání přihlášek je 31.8. Přihláška se podává formou E-mailové zprávy na adresu vyhlašovatele ipmscze.cz@gmail.com

– Výsledky výběrového řízení se zveřejní při slavnostním vyhlašování výsledků modelářské soutěže E Day,(konec měsíce září).

– Termín pořádání MR mládeže je nutné zvolit v intervalu květen až červen daného roku. Důvodem je souběh se školním rokem, mimo jiné s činností kroužků dětí a mládeže pod DDM a školami.

– Pořádající klub musí mít uhrazeny členské příspěvky pro rok pořádání MR nejpozději do konce roku předcházejícího.

– Pořádající klub musí mít svůj účet.

– Pořádající klub je povinen zpracovat propozice MR, které budou splňovat požadavky dle Bodovacích pravidel. Propozice musí být předloženy ke schválení předsednictvu nejdéle dva měsíce před akcí.

– Nominaci a oslovení rozhodčích provádí předsednictvo ve spolupráci s pořadatelem, Pořadatel musí pro nominované rozhodčí zajistit ubytování, které je společně s jejich cestovními výlohami hrazeno z příspěvku SMČR pro MR mládeže.

 

– Pořádající klub obdrží ze strany SMČR smlouvu na pořádání akce spolu s pokyny pro její průběh a vyúčtování.

– Výše dotace na MR mládeže ze strany SMČR je zveřejněna vždy v dané  Informaci pro modelářské kluby, která je volně dostupná na webových stránkách SMČR ( http://www.svazmodelaru.cz/ ).

 

Další informace pro zájemce

-Zajištění místa pro pořádání MR mládeže – pro tento případ je vhodné se spojit se zastupitelstvem a zažádat o zapůjčení pokud možno reprezentativních prostor pro pořádání MR mládeže. Zastupitelstvo by mělo pro pořádání takovéto akce zapůjčit prostory zdarma. Případná úhrada za pronájem by potom mohla pohltit značnou část dotace

-Zajištění stravy pro účastníky (soutěžící) do 15-ti let. Dle nařízení MŠMT je nutné, aby pořadatel zajistil stravu pro děti do 15-ti let, které přijedou na MR mládeže. Stravu je nutné poskytnout 3 x denně a to bezplatně.

– Dotace krajských zastupitelstev: žádost o dotaci na pořádání MR mládeže je nutné podat do 15.11. předchozího kalendářního roku ( pro I. pololetí roku následujícího) . Žádost se směřuje na Obor sportu a volného času příslušného krajského zastupitelstva. K žádosti je obvykle požadován: stručný popis akce a doklady o pořádajícím subjektu, mj. ověřený Výpis a doklad o oprávněné osobě k jednání za subjekt. Je možno zažádat o příspěvek formou dotace, nebo žádost o partnerství.

– Dotace ostatních subjektů: je žádoucí, aby pořadatel MR mládeže požádal o dotaci i jiné subjekty. Vhodnými kandidáty jsou především ekonomicky silné firmy v okolí pořádání MR mládeže. Do žádosti je třeba včlenit formulaci o práci s dětmi a mládeží a zmínit pořádání MR mládeže.

– Pojištění MR mládeže: během akce je pojištěno v rámci pojištění SMČR. SMČR je pojištěn na jím pořádané akce u pojišťovny Kooperativa, číslo poj. Smlouvy 7720820321. Pokud se jedná o např. výlet pro účastníky MR mládeže organizovaný pořádajícím klubem, je nutné individuální pojištění.

 

Zde ke stažení:

Informace pro kluby pořádající MR mládeže stavitelů plastikových modelů při SMČR

Dub 29

Mistrovství České republiky mládeže v plastikovém modelářství pro rok 2016

Obrázek 1

 

Mistrovství republiky mládeže 2016, Praha- Písnice, 11-12. června 2016

V letošním roce převzal organizaci při pořádání MR mládeže (po několika letech pořadatelství klubu č. 199) klub plastikových modelářů č. 19 Albatros z Prahy. Vrcholná soutěž kategorií žáků a kadetů se tedy uskutečnila v Praze 4 Písnici ve druhém červnovém víkendu. S přípravou bylo nutné však začít již o několik měsíců dříve. Organizátoři oslovili energetickou společnost PRE, a.s, která zajistila zásadní finanční podporu soutěže. Dále byly za přispění Městské části Praha- Libuš poskytnuty prostory pro pořádání soutěže. V neposlední řadě byly osloveny významné firmy v oboru plastikového modelářství a ty následně zajistily ceny pro účastníky mistrovství republiky. Vyhlašovatel soutěže, Svaz Modelářů České Republiky, přispěl na pořádání každoroční částkou 35 tisíc korun. Soutěž tedy mohla důstojně začít.

Přivítali jsme účastníky z průřezu celé české republiky. Kluby z Ostravy, Českých Budějovic, Týna nad Vltavou, Písku, Kadaně, Žatce, Mariánských Lázní a Prahy vyslaly své zástupce do soutěžního klání. Posuzování modelů probíhalo od soboty dle platných „Organizačních a bodovacích pravidel pro soutěže plastikových modelářů SMČR“. V neděli potom proběhly další kroky v souladu s pravidly, tedy možnost vyhlášení obhajob modelů a podávání protestů. Ty ale nebyly využity. Během soboty pak proběhla nesoutěžní část MR mládeže v podobě návštěvy armádního vojenského muzea v Lešanech u Prahy pro účastníky a jejich doprovod. Úroveň soutěžních modelů byla v letošním roce na velmi slušné úrovni, což se projevilo na vysokých bodových ohodnoceních, někdy až k hranici 90 bodů. Soutěž byla završena slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen. Díky štědrosti sponzorů – kromě výše uvedených institucí to byly firmy Eduard, Special Hobby, Corfix, MPM a Plastic Planet, mohli být odměněni i účastníci na dalších místech. Firma Eduard na soutěži také představila – ve světové premiéře – horkou novinku jejich výrobního programu, model Supermarine Spitfire Mk. IX v měřítku 1/72. Ocenění modeláři v kategoriích letadel si potom mohli Spitfira odnést jako jednu z cen. Z vítězů je – jako každoročně – připravována skupinka mladých modelářů na reprezentaci do anglického Telfordu na soutěž Scale Model World, která proběhne v listopadu letošního roku. Závěrem bych ještě rád poděkoval za pečlivou práci všem rozhodčím, sportovnímu komisaři a organizačnímu týmu soutěže a vyjádřil naději, že příští ročník bude minimálně stejně úspěšný a účast dětí a mládeže bude mít vzestupný charakter.

Za pořádající KPM 019 Albatros

Petr Šámal

ředitel soutěže

 

Ke stažení:

Propozice MR_Mládeže_2016_úprava_10_04_2016

MR_mládeže_2016_nominace_rozhodčích_úprava_10_05_16

Výsledky:

Komplet

Komplet

 

IMG_20160612_121956

 

Celou galerii z akce naleznete zde

 

http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=863&t=101152

a zde

http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=863&t=103829

 

Úno 05

Přeregistrace Klubů IPMSCZE.CZ

Na základě nového zákona o spolkové činnosti je ze zákona nová povinnost přeregistrace klubu v rámci SMČR. Tato přeregistrace je ZDARMA, vyžaduje pouze postup podle tohoto návodu.

http://www.svazmodelaru.cz/new_smcr/preregist.htm

Pokud nesplníte tuto povinnost do 30.6.2016, nezaniká tato povinnost, ale daný klub(spolek) zaplatí za přeregistraci povinný kolek. Pokud tuto povinnost nesplníte ke dni 31.12.2016, klub zanikne bez náhrady. Upozorňuji, že nezanikají ale právní vztahy z minulosti..

Lis 24

Scale Modelworld 2015

Jako každý rok se naše reprezentace zúčastnila této jedné z nejvýznamnějších modelářských akcí v Evropě- Scale Modelworld v Telfordu ve Spojeném království Velké Británii . Kromě vítězů letošního MR seniorů a mládeže byl vybrán na základě „divoké karty“ ještě jeden účastník, kterému byla částečně uhrazena účast na této akci. (blíže zde http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=787&t=91592 )

Naši zástupci se opět neztratili a přivezli  celkem 12 zlatých, 19 stříbrných, 15 bronzových medailí. Kromě toho bylo dalších 17 modelů okomentováno jako výborné a dalších 7 modelářů si odvezlo zvláštní trophy. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme!

 

Výsledky naleznete zde:

Vysledky_CR_SMW_2015

 

a zde je několik fotografií z akce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

12

543

 

Další fotografie komentáře naleznete zde :

http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=783&t=95907&start=15

Kvě 17

MR seniorů a E-Day 2015

 

Termín pro letošní rok byl potvrzen na termín 26.-27.9.2015   Eday_2015_A1-450pxCZ

Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí

                               bodovací soutěž plastikových modelů

 

                               e - day

                              porovnávací soutěž plastikových modelů

 

                                             PRAHA  26. – 27. září 2015

 

PRAHA 5, Nové Butovice – nákupní centrum Galerie Butovice. Zastávka metra trasy B  „Nové Butovice“, křižovatka ulic Radlická – Jeremiášova

  

Pořadatel bodovací soutěže:      Svaz modelářů České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Pověřený klub:                              Klub plastikových modelářů č. 199

 

Pořadatel E-day:      EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o., Mírová 170, 435 21 Obrnice

 

Propozice ke stažení zde:  MISTROVSTVÍ ČR 2015

 

VÝSLEDKY KE STAŽENÍ:

Vysledky Mistrovství

Vysledky Mistrovství

Vysledky Hobby Zaci a Kadeti

Vysledky Hobby Zaci a Kadeti

Vysledky Hobby Senioři

Vysledky Hobby Senioři

Obsazenost kategorií

Obsazenost kategorií

Modely v soutezi

Modely v soutezi

 

Vítězům gratulujeme!

 

 

Bře 26

Mistrovství ČR mládeže v plastikovém modelářství pro rok 2015

plakat mr

A

 

IPMS.CZE vyhlásilo za spolupráce KPM Karviná  pro letošní rok MR mládeže ve dnech 2.-3.5.2015 v prostorech Kulturního domu v Kopřivnici

 

Propozice ke stažení zde.

 

Propozice MR 2015_full

 

Výsledková listina ke stažení zde:

 

vysledkovka_MR mládeže

 

Galerii z akce je možno prohlédnout zde:

 

http://modelweb.modelforum.cz/2015/05/10/mistrovstvi-ceske-republiky-mladeze/

 

http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=783&t=92863&start=15

 

a několik snímku jako ochutnávka zde :

 

Vítězní modeláři a jejich modely:

MR_žáků_2015-61MR_žáků_2015-49MR_žáků_2015-47MR_žáků_2015-46MR_žáků_2015-44MR_žáků_2015-35MR_žáků_2015-11MR_žáků_2015-08MR_žáků_2015-05

 

A rozhodčí při práci

20150502_132659_resized

 

Foto poskytnul Petr Dorda

 

 

 

 

 

 

Srp 05

E-Day a MR seniorů, Praha-Butovice 2014

Eday_2014_A4_CZ

 

MISTROVSTVÍ ČR

 bodovací soutěž plastikových modelů

 

E-DAY

 porovnávací soutěž plastikových modelů

 

PRAHA  27. – 28. září 2014

 

PRAHA 5, Nové Butovice – nákupní centrum Galerie Butovice.

 

PROPOZICE

MISTROVSTVÍ ČR2014

 

 

VÝSLEDKY KE STAŽENÍ ZDE:

MR ČR seniorů

MRS ČR 2014

 

HOBBY žáci a kadeti

Hobby – mládež

 

HOBBY senioři

HOBBY senioři

 

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

Valašská medecína
Letadla  – model č. 934 Westland Lysander – Thomas SCHNEIDER
Technika – model č. 954 Škoda Lt. 35 – Ivan PUCHÝ

Cena Roberta Fabiána
Získal  Milan Krnáč

DetailScaleView Award
Model č. 549 Junkers Ju-87 Stuka – Miroslav DUMAŇSKI

Cena práce KPM Mariánské Lázně
– model č. 976 P-36 Lightning – Eugen EVTUSCHENKO
No Guns KPM Mariánské Lázně
– model č. 289 Hanomag + U-Boot  – Artur SZLACHTA

Cena Muzea ČSLA – nebylo nenahlášeno do výpočetního střediska

JMPK Trophy
– Tatra T 163 Jamal – Tomáš SCHREIBER

 

 

 

Čec 27

Zpravodaj pro DDM 07/2014

Informační zpravodaj pro DDM 07/2014 a kroužky mladých plastikových modelářu při klubech SMČR

DSC_8291

 

Ke stažení zde: Info_DDM_07_2014

 

 

Starší příspěvky «